Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een conflict tussen werkgever en werknemer, maar kan ook tussen werknemers onderling zijn. Het conflict is zo heftig dat het voor u, en misschien ook de andere partij, onwerkbaar is. En niet alleen het werk, maar ook u leidt eronder. Misschien speelt u of degene met wie het conflict is met het idee om zich ziek te melden, om zo de confrontatie niet meer aan te hoeven gaan. Wellicht zit u al thuis, overspannen door alle stress die erdoor is ontstaan. Er is sprake van frustratie en stagnatie. Het is niet meer werkbaar!

In dit artikel gaan we dieper in op de vraag: “Wat is een arbeidsconflict?”, hoe deze ontstaat, voorbeelden en alles rond dit onderwerp.

Hoe ontstaat een conflict met een werkgever?

Arbeidsconflicten komen voort uit verschillende gebeurtenissen. Van een eenvoudig meningsverschil dat uit de hand loopt tot botsende overtuigingen over de juiste manier van werken binnen het bedrijf. Een nieuwe insteek, de eis van de werkgever dat de werknemer gaat overwerken of verplaatsing van de werklocatie, een die veel meer reistijd vraagt. Er was u een bonus, promotie of salarisverhoging toegezegd, die niet komt. Ook kan er sprake zijn van pestgedrag op de werkvloer, waar bij de werkgever en collega’s of uw eigen werknemers u niet respectvol of zelfs kwetsend behandelen.

Wel of niet ziek melden?

Doordat de spanningen op de werkvloer zo hoog oplopen, speelt u misschien wel met het idee om u ziek te melden. Dit wordt afgeraden, en mag ook niet. U bent immers niet ziek en het ziekteverzuim is dan ongeoorloofd. Dit kan u later verweten worden. De juiste weg is het arbeidsgeschil te melden bij de bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon. U kunt hier aangeven dat de situatie voor u niet meer werkbaar is en dat u niet meer naar uw werkt kunt gaan. Er kan dan besloten worden om een afkoelperiode in te lassen. Bedenk ook, doordat u blijft werken laat u zien dat u een goede werkgever of werknemer bent. Hiermee staat u sterker mocht de gang naar de rechtbank gemaakt worden.

Overspannen door arbeidsconflict

Het is mogelijk dat de emoties en stress door het conflict op het werk zo hoog oplopen dat u hiervan overspannen raakt. Dan bent u medisch ziek en zit u daardoor thuis. Dit is een heftige situatie die vraagt om een juiste aanpak. Want met alleen het oplossen van het arbeidsconflict bent u er dan niet. Eerst en vooral moet u herstellen. Daarna is het van belang om het gesprek aan te gaan en te werken aan een oplossing.

Wat is de STECR-richtlijn?

STECR staat voor Stichting Expertisecentrum Participatie. Het is de richtlijn voor bedrijfsartsen bij ziekmeldingen die mogelijk het gevolg zijn van een arbeidsconflict. Dit vraagt namelijk om een andere aanpak dan een ziekmelding door andere zaken. Door de STECR-richtlijn heeft de bedrijfsarts handvaten om de werknemer en werkgever te helpen om het conflict, en daarmee het ziekteverzuim, op te lossen.

Welke rechten heeft een werknemer bij een arbeidsconflict?

De werknemer is bij een werkgever in dienst. De werknemer moet doen wat de werkgever vraagt, zolang dit redelijk is. Maar wanneer de werkgever meer van de werknemer verwacht, of niet de gemaakte afspraken na komt, is de werknemer niet verplicht hier gehoor aan te geven. Let op, dit is afhankelijk van het contract en de CAO waaronder wordt gewerkt. De werknemer mag het werk weigeren, of niet akkoord gaan met de wijziging in de functie. Maar wanneer de werknemer bijvoorbeeld nog geen 26 weken werkt bij de werkgever, is hij of zij niet verplicht akkoord te gaan met een verzoek tot minder werkuren. Hier kan frictie door ontstaan wat kan leiden tot een arbeidsgeschil.

arbeidsconflict oplossen

Ontslag door arbeidsconflict, mag dat?

De werknemer mag niet zomaar ontslagen worden. Een arbeidsconflict waarbij niet is geprobeerd het op de lossen, is geen geldige reden tot ontslag. Mochten de werknemer en de werkgever er ondanks pogingen, zoals het inschakelen van een arbeidsmediator niet uitkomen, dan is er sprake van een onherstelbaar verstoorde relatie en mag de werknemer worden ontslagen. De werkgever mag de werknemer niet ontslaan in de eerste twee jaar van een ziekmelding, ook niet als de ziekmelding komt door het conflict. De werkgever kan vragen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Hiermee geeft de werknemer aan dat hij of zij akkoord gaat met het ontslag. Een werknemer wordt aangeraden deze niet meteen te ondertekenen. Vaak is het nog mogelijk te onderhandelen over de ontslagpremie of andere voorwaarden die eraan gebonden zijn.

Voorbeelden van arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten zijn er in vele soorten en maten. Kenmerkend van een conflict, en niet een discussie, is dat het vaak een langdurend en voortslepende situatie is. Conflicten komen regelmatig voort uit miscommunicatie, waar een mediator bij uitstek geschikt is om hier uit te komen en zo de arbeidsrelatie weer voort te zetten. Maar er zijn ook redenen die minder eenvoudig op te lossen zijn. Ook hier kan een mediator goed voor worden ingezet, maar vraagt wel meer inspanning van beide partijen.

Arbeidsconflict met leidinggevende

Als een werknemer tegenover zijn of haar leidinggevende staat, met welk arbeidsgeschil dan ook, kan dat behoorlijk lastig zijn. De positie van degene tegenover de werknemer, hij of zij is immer de baas, kan ervoor zorgen dat de werknemer niet op een goede manier kan of durft aan te geven wat hij of zij precies wilt. Of de werknemer vindt dat de werkgever de positie misbruikt om gedaan te krijgen wat hij of zij wil.

Arbeidsgeschil met collega

Een ruzie of conflict met uw collega kan uw dagelijkse gang van zaken op de werkvloer flink benadelen. Wanneer er afspraken zijn gemaakt en de taken zijn verdeeld, wordt van ieder verwacht deze uit te voeren. Wanneer uw collega dan niet op tijd levert, waardoor u niet verder kunt, kan dit voor flink wat frustratie zorgen, zeker als dit regelmatig voorkomt.

Wat kan een arbeidsmediator voor u doen?

Een arbeidsmediator gaat samen met u en degene met wie u het conflict heeft om te tafel zitten. Na een oriënterend gesprek met beiden heeft de mediator een helder beeld van datgene dat er speelt. Bij de gespreken, de mediation gesprekken die daarop volgen, bemiddelt de mediator tussen jullie om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. De neutrale en objectieve positie van de mediator kan verfrissend werken en biedt nieuw perspectief. Beide partijen worden gezien en gehoord, zonder over en weer te steggelen over wie nou de schuld heeft. Dan komt het belangrijkste onderdeel van de arbeidsmediation: Samen constructief zoeken en bouwen aan de oplossing die voor allen werkbaar is.

Vrijblijvend offertes vergelijken

Wilt u weten of een mediator u kunt helpen? En wat zouden de kosten zijn voor het oplossen van uw arbeidsgeschil? Op deze site kunt u vrijblijvend en kosteloos meerdere offertes aanvragen van lokale arbeidsmediators. Deze krijgt u in de mail, waarnaar u zelf rustig kunt kijken welke het beste bij u past. Zowel qua werkwijze, als eventueel branche ervaring en natuurlijk de kosten van de mediator. Zo heeft u snel en eenvoudig een beeld van waar u aan toe zou zijn, wanneer u overgaat tot het inhuren van een mediator. En eindelijk aan de slag kunt om het conflict op te lossen.

Vraag vrijblijvend uurtarieven op van arbeidsmediators uit uw omgeving.